Семинари и Курсове 2018 » Миофасциална терапия

Миофасциална терапия

 3-6 Май 2014

 

Миофасциална терапия 

 

  Миофасциалната терапия представлява философията, при  която терапевта  улеснява присъщата  способност на пациента да се коригират  дисфункцията на  меките тъкани. Миофасциалните  модели са описани в литературата на Остеопатите още през  1950-те години. Много други подходи при съвременното лечение  се използват, като съединителнo-тъкания  масаж, Rolfing, стрчинг техники и мобилизация на меките тъкани се използват за същите миофасциални модели и проблем.

  Извън литературата на Остеопатите се появяват много малко статии за Myofascial Release (миофасциална релаксация) или други миофасциална терапии. Тази малочисленост на научните изследвания е ограничило навлизането на тези техники в  основно приложение. За разлика от Черепно-сакралната терапия , която се основава на предпоставката, че черепните кости могат да бъдат премествани от терапевта, ефекта на миофасциалното освобождаване може да се обясни с помощта на известни Неврофизиологични явления.

 В тези дву дневен курс ще се съсредоточим върху един от основните аспекти на Миофасциалната терапия , освобождаването на всяка гранична точка или области, които са сковани и ограничени. Терапията се извършва с меки докосвания с помощта на ръцете по специален  начин. При лечение ние използваме колкото е възможно  по-малко сила , така че е наистинска техниката  да е мека. Чреаз слушане( чувстване) на Мyofascia по време на работа , терапевтът може да "чувстват" , на къде е посоката на ограничение  и  по този начин да  даде възможност на тъканта да се освободи, и да се създаде чувство за облекчаване и намаляване на болката на пациента.

В този курс ние ще слушаме, чувстваме и ще ръководм силите на теглене на  Мyofascia, докато напрежението не намалее  или се освободи напълно.  

 

 Лектор: Исак Фридман 

 

Физиотерапевт от Израел с 33 г. опит. Завършил във Франция и специализирал в Шотландия и САЩ. Работи понастоящем и в областта на ортопедията, спортната медицина, неврология, травматология, лимфатични и биофитбек модалности. Създател на специализирани програми за пациенти с МС и център за работа с тях. Проектира, изгражда и обучава отделения за функционална рехабилитация в най-голямата университетска болница в Тел Авив. Практикува в собствена клиника, когато не преподава. Автор и консултант в производството на физиотерапевтични софтуерни продукти и приложения за администриране на ФТ дейности на най-голямата болница в Израел. Сертифициран инструктор по Кинезиотейпинг, фасциална терапия, биофитбек, мануална терапия, сухи игли терапия, анализ на походката и др.

Ученик на създателя на Кинезитеипйнг терапията Кензо Каса, Япония. От 2000 г. е провел над 130 курса.

 

18 часа курс (2 дни), цена 260 лева.

 

 

Първа инвестиционна банка АД
Валута:    BGN
BIC:         FINVBGSF
С-ка №:   BG27FINV915010BGN0M4VU
Разплащателна сметка юридич. лица
Титуляр на сметка: РР КАРМЕН ЕООД

 


За повече информация и записвания Радослав Радулов

0878 112 612 / 0988 807 912/ 02 989 29 57
radulov@rrkarmen.com     www.rrkarmen.com

 


 

Myofascial Therapy 1

 

  Myofascial therapy represents a philosophy of care in which the therapist facilitates the patient′s own inherent ability to correct soft tissue dysfunction. Myofascial models were described in the Osteopathic literature of the 1950′s. Many other contemporary treatment approaches such as connective tissue massage, Rolfing, strain and counterstain, and soft tissue mobilization use the same myofascial models. Outside of the Osteopathic literature, few articles about Myofascial Release or other myofascial therapies have appeared in peer reviewed journals. This paucity of research has kept Myofascial Release out of the mainstream. Unlike Cranial Sacral Therapy, which is based on the premise that cranial bones can be moved by the therapist, the effects of Myofascial Release can be explained using known neurophysiologic phenomena.

 

 In this two days course we will concentrate on one of the major aspects of Myofascial therapy, the release of either trigger point or areas that are stiff. The therapy is done with a soft touch using the hands in a special way. 

 

In the treatment we use as little force as possible so it is a real soft technique. Listening to the myofascia at work, the therapist can “feel” where the direction is, thus enable the tissue to release itself and create a sense of wellness and pain reduction at the patient. In this course we will listen we will feel and will direct the tensional forces of the myofascia till the tension is lower or release. 

 

 

Курсовете по фасциална терапия имат за цел да дадат на курсистите  по-близък поглед върху промените които се случват в областта на палпаторната практика, както и в областа на мануалната терапия. Курсовете за задължителни за всички физиотерапевти, ерготерапевти, кинезитерапвети и всички видове терапевти които работят с телата на хората - масажисти, рехабилитатори, спортни терапевти, кинезиолози и двигателни терапевти. Курсовете са удобно разделени на 5 и са с продължителност 3-5 дена всеки. Курсовете са посторени по такъв начин, че всеки от тях може да бъде научен индивидуално, т.е. Не е нужно да ги учите в последователност. Единствения отличителен белег/особеност е, че първия курс поставя основата на разбирането/познанието за анатомията и физиологията на фасцията, както и някои базови/основни палпаторни метода, които ще помогнат на курсистите по-късно да разбират как да се отнасят с тялото от тазигледна точка. Във всеки курс учениците ще научат различни методи за оценка, както и терапевтични техники.

 

Фасциална терапия 1: Мембранни и фасциални слоеве Курс за начинаещи-3 дни.

Фасциална терапия 2:Миофасциални Меридиани 1-4 дни
Фасциална терапия 3: Миофасциални Меридиани 2-4 дни
Фасциална терапия 4: Миофасциална и висцерална терапия 1-3 дни
Фасциална терапия 5: : Миофасциална и висцерална терапия 2-5 дни

 

      *Моля обърнете внимание, че курсовете са практически, което означава че курсистите ще учат как да използват преподаваните методи и ще могат да ги използват в клиничната практика след това.   

   


Мембранни и  Фасциални Слове (пластове)

 

  Целта на този курс е да се преподават на студентите  най-новите  открития за  фасциалната анатомията и физиологията, свързани с мануалната  терапия.
В курса ще обхване повече и  в дълбочина усещането на  сензорите в челната фасциален  аспект,  ние ще се научите как да "слушате" фасция, както и как  да третирате някои части на  фасциалната структура. Ще имате близък поглед към някои  нови работи от  на Луи Шулц и концепцията  за Primordial фасция (фасция с която ние се раждаме).
Освен това ще се научите на  стратегии за лечение, за това как да се освободят фасциалните  ленти.
Това са хоризонтални ленти, които са свързани с чакрите и енергийната система на организма, за да се даде възможност за по-добър трансфер на енергия в тялото ни.

В края на курса студентите ще могат да разберат по-добре и да се отнасят към новия свят на фасция, без които няма разбиране на текущата по тяло енергия и  концепцията за  терапия става невъзможна.
Също така ще стане ясно за значението на палпация  и умението да се "слуша" тялото.
Ще бъдете в състояние да "слушате" слоеве на тялото и  да ги третирате  по един много финен  и мек начин.
Чакрите може да се разглеждат като представителство на някои видове  Фасциална работа и ще бъдем в състояние да ги освободят.

 

  Фасциалната терапия 1: Мембранни и Пластове


ден 1


0830-0900-Въведение в фасциалната терминология
0900-1030-Въведение в фасциалната анатомията и физиологията
1030-1045 - пауза
1045-1300-палпиране на  фасцията –практически занимания
1300-1400-Обедна почивка
1400-1530-Въведение в фасциалното "слушане"-практика
1530-1545- пауза
1545-1730-Практика на "Слушане"  упражнение

ден 2


0830-1000 – Примрдиана(Primordial Fascia)  фасция
1000-1015- пауза
1015-1130 - Работа с първостепенна (Primordial Fascia) фасция-практика
1130-1300-Разбиране на информация от първостепенна фасция-практика
1300-1400-Обедна почивка
1400-1530 - Слоеве
1530-1545- пауза
1545-1730 - Работа със слоеве-практика

 

ден 3


0830-1000-Седемте  ленти
1000-1015-пауза
1015-1300-лечение на седем ленти-практика
1300-1400-Обедна почивка
1400-1530 - Чакри и седем ленти
1530-1545 - пауза
1545-1730 - Мембрани, ленти и още практика
1730-1745-Въпроси и отговори
Края на курса

   

Първа инвестиционна банка АД
Валута:    BGN
BIC:         FINVBGSF
С-ка №:   BG27FINV915010BGN0M4VU
Разплащателна сметка юридич. лица
Титуляр на сметка: РР КАРМЕН ЕООД