Kinesio Taping Metod » Kинезиотейпинг по TV7

Kинезиотейпинг по TV7

Радослав Радулов – кинезетерапевт и представител на KINESIO i KTA  за България Исак Фридман-Израел сертифициран мждународен  лектор на KTA и КТАИ и ученик на доктор Кензо Каса-Япония откривател на на методиката преди повече от 30 години и настоящ изследовател на различните методи за проложение на КINESIO в медицинската и спортна практика.