Партньори и приятели » Kinesio Taping Association КТА и KTAI

Kinesio Taping Association КТА и KTAI

Kinesio Taping Association КТА и KTAI

Kinesio Taping Association КТА и KTAI

Семинари  Kinesio от КТА и КТАI

Присъединете се към нарастващото семейство на здравните специалисти, които помагат  на света да се представят по-добре в ежедневието и с конкуренцията. От високото спортно майсторство - до пациент на клиниката, Kinesio тейпинг метода е напредък в  здравната  наука по света. Само сертифицираните  Kinesio тейпинг Инструктори и  сертифицираните практикуващи могат да предлагат на пациентите и клиентите пълното знание и физически ползи, които д-р Kenzo Kase и Kinesio тейпинг ® могат да доставят.

КТАI  (Кinesio Taiping association intonational)- Международна Кинезио Тейпинг Асоциация е единствената организация, която може да издава CKTP ( Сертификати за кинезиотейпинг практикуващ )-акредитация. Присъединете се към семейството на Kinesio ® като станете сертифициран Kinesio тейпинг терапевт (CKTP). Уважавани в целия нашите CKTP  са приети в терапевтичните  и спортни  общности със  своите знания и опит.
     КТА  (Кинезио Тейпинг Асоциация )е единствената асоциация, образователната система, методика, техника и продукти , който се разпространяват в продължение на повече от 30  години с доказани резултати.    Докато нашите конкуренти претендират, че предлагат или правят кинезио то  Kinesio  тейпинг ® е довело до  начина, по който в продължение на повече от четвърт век сме това което сме. Вашите клиенти и пациенти могат да бъдат сигурни, че Вашето обучение е изпитан с времето метод, ползващо се с доверие в целия свят в сферата на здравеопазването и спорта.  
    Единственият постоянен източник за най-актуалното обучение и световен лидер е Кinesio, и е основен  изследовател  на методиката и технологията на Kinesio- терапевтичната лента на пазара от седмо поколение.
    Единствената база данни и справочна система, за състоянието на най-съвременните изследвания и научни доказателства е тази на Kinesio ®. Чрез интерактивни платформи за видео инструкции и онлайн форум, нашата система за база данни позволява на обучените участници в семинарите да продължат и по-нататък образоването си в тези фундаментални техники.
    Единствен издател на пълни, цветни и подробни ръководства-тип ‘’стъпка-по-стъпка’’ са тези на Kinesio ® от д-р Kenzo Kase, и комитета по образование на KTAI. Нашите ръководства са разработени така, че да се осигури детайлна инструкция и информация за най-търсената и най-актуалната техника в света.

Интереса и вълнението за нашите продукти и услуги продължават бързо да растат. Разгледайте нашите Kinesio ® тейпинг  семинари и се сертифицираите!   Kinesio тейпинг ® курсовете за сертифициране са отворени и предназначени за лицензирани, сертифицирани и / или регистрирани  здравни специалисти и треньори.
    Физиотерапевти     Кинезитерапевти
    Асистенти на физиотерапевти
    Спортни треньори     Рехабилитатори
    Ерготерапевти
    Професионални асистенти
    Лицензирани мануални терапевти
    Лицензирани акупунтуристи
    Лицензирани масаж-терапевти
    Лекари
    Ако не сте включени в списъка здравни специалисти, моля, свържете се с локалния представител или KTAI за одобрение.
Всички тези групи са имали 80 часа или повече в курсове  по анатомията и физиологията. Това са изискванията на КТА и КТАI .