Kinesio Taping Metod » Кинезиотейпинг курсове от КТА

Кинезиотейпинг курсове от КТА

Кинезиотейпинг курсове от КТА

Кинезиотейпинг метод - Курсове 2012 г.
Курс Дни Часове Описание на курса
1 Кинезиотейпинг1+2 2-3 18 Това е основен въвеждащ курс в Кинезиотейпинг метода; състои се в изясняване на основните понятия, прилагане на анатомия, скрийнинг тестове, мускулни тестове и апликации за мускули; вторият ден има за цел коригиращи методи за механически, фасциални, локални, сухожилия и връзки, функционални и лимфатични методи. Всичко това -  по най- модерен начин.
2 Кинезиотейпинг 3 Стандарт 3 24 Най-напред преговор на основите, научени в първия курс; Фокусиране върху лечението на различни общи болести, на които се натъкваме в Ортопедията или в ежедневието; на учениците се представят случаи, в които да научат всяка техника и как се работи с увереност.
3  Кинезиотейпинг 3 Спорт 3 24 Най-подходящи методи за бърза  и адекватна помощ на спорта; как да помогнем на спортиста почти непосредствено да се  върне в спорта, който практикува. 
Обясняват се  последиците от процеса по възстановяване на различните  тъкани. Подходящ както за професионалисти атлети, така и за аматьори.
4 Кинезиотейпинг 3 Поза 3 24 За терапевти, занимаващи се изключително със сколиоза и кифоза, както и за пациенти с изкривявания, по различни причини, травма или заболявания.
5  Кинезиотейпинг 3 Лимфатични 3 24 Лесен способ за намаляване на оток от всякакви видове злополука и при леки здравословни проблеми; Много добър за всички, които работят с пациенти, имащи  травми от пряк контакт.
6  Кинезиотейпинг 3 Педиатрия 3 24 Отлични методи за лечение на деца с различни проблеми, включително неврологични и с бързо възстановяващефект  след увреждания.
7  Кинезиотейпинг 3 Гериатрия 3 24 Подходящ за терапевти, работещи с хоспитирани възрастни. Постигане на добри резултати с миимално натоварване на сърцето на пациента.
8  Кинезиотейпинг 3 Неврология 3 24 Най-подходящ за терапевти, ежедневно работещи с неврологични проблеми; вземането  на участие в курса ще хвърли светлина върху различни начини за действие с тези трудни пациенти  и върху това как да се облекчи работата на терапевта, който постига вече добри резултати.
9  Кинезиотейпинг 3 Мануални терапии 3 24 Посветен на рехабилитатори и кинезитерапевти и ерготерапевти  концентриран върху проблеми при мануалната рехабилитация.
10 Кинезиотейпинг 3 Висцерална област 3 24 Лечение на вътрешни органи и на диафрагмата с цел повишаване шансовете на пациента за оздравяване.Това е много подходящо за цялото тяло.
 
  • Всички курове са регистрирани от Международната Кинезиотейпинг Асоциация. Всички кандидати получават международно валиден сертификат от КТА, както и 2 кинезиотейпа на курс
  • Помнете, това са курсове с използване на ръцете; на участниците се препоръчва ежедневно облекло, както и да носят остри ножици за практиката.
  • Кинезиотейпинг 3 представя действащ терапевт и възможност да се проследи какво прави той и как го прави. От Кинезиотейпинг 1+2 предоставя данни, техники и тестове. Завършването на това ниво дава възможност на терапевта да стигне до CKTP изпит.
  • Допълнителното/ по-нататъшното обучение ще задълбочи разбирането при различни и по-специфични интереси. Подходящ за терапевти експерти.
        * Всички курсове се провеждат с одобрението на CKTI.