Статии

Статии

Какво представлява терапията „Биофидбек“?

  В основата си, това е метод, който по-скоро дава знание за разчитането на сигналите, които собственото ви тяло дава, и за това как то функционира, отколкото да оставя отговорността за здравето изцяло върху лекарите. Съществуват обучения за прилагането на това знание, а също и специфични терапии и форми на лечение за различни заболявания, които прилагат биофидбек. Лекарите навсякъде по света разчитат на апаратура за биофидбек, устройства, които ние, хората, създаваме, за да си помогнем. Апарати за узнаването на сърдечната честота чрез малки подредени сигнали, машини за измерване на нивата на кръвната захар, машини за разглеждане на вътрешните ни органи и кости – имаме машини за всичко, апаратура, която все повече ни въвежда в унисон с нашите тела, но също така и ни прави зависими. Вие също използвате биофидбек – мерите си температурата и поглеждате в стрелките на кантара, за да проверите теглото си. Това, че хората се упражняват в разпознаването на различните реакции от активностите си, е също форма на алтернативна медицина.  Начинът, по който това става, е чрез инструменти, които проследяват показателите на състоянието ви – като кръвното, сърдечния ритъм, телесната температура, нивата на изпотяване и напрежението в мускулите, и ви докладват резултатите в реално време. Докато обаче можете да следите състоянието си според това, което даденият апарат показва, в същото време можете да се научите да разбирате чувствата, които изпитвате спрямо него – това е биофидбек в действие. 

 

  Относно вариабилността на сърдечната честота (HRV) Вариабилността на сърдечната честота (от „heart rate variability“ - HRV) представлява надеждно огледало на множеството физиологични фактори, изменящи нормалния ритъм на сърцето. В действителност, този показател е мощен инструмент в наблюдението на взаимодействието между симпатичната и парасимпатичната нервни системи. HRV показва, че структурата, която създава сигнала, не е само просто линейна, но също така включва и нелинейни приноси. Сърдечната честота (HR) представлява непостоянен сигнал. Нейното вариране може да съдържа индикатори за настоящо заболяване или предупреждения за предстоящи сърдечни болести. Индикаторите може да са налице постоянно или да се появяват спорадично – по време на специфични интервали от денонощието. Изучаването и точното определяне на аномалиите през обемните данни, събирани на няколко часа, е усърдна и времеемка работа. При това, анализът на вариабилността на сърдечната честота (мигновената HR срещу времевата ос) се превърна в популярен неинванзивен инструмент за оценка на дейността на вегетативната нервна система. Компютърно-базираните инструменти за анализ, използвани за дълбочинно изучаване на данните през интервали в продължение на деня, може да бъдат много полезни в диагностиката. Ето защо параметрите на сигналите на вариабилността на сърдечната честота, извлечени и анализирани чрез компютри, са изключително полезни в диагностиката.