Бoуен метод » Семинар Фасциално палпиране

Семинар Фасциално палпиране

 

 

СеминарФасциално палпиране

 

• Фасциална палпация. Какво е фасцията и как тя работи в рамките на човешкото функционален движение?

• Къде е разположена фасцията и как тя обгръща системите които познаваме?

• Връзката между фасцията, мускулите и костите.

• Как да усещаме фасцията и как можем да установим, че се е променила?

• Техники за разпознаване на напрежението и как да го променяме

• Фасциалните меридиани?  Нова анатомична парадигма.

Новият начин на виждане на организма като една цялост.